Polityka Prywatności

Zapoznaj się dokładnie z poniższymi zasadami polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych. Ich akceptacja jest jednym z warunków wzięcia udziału w naszym maratonie. Dokonasz jej w trakcie wypełniania zgłoszenia w sekcji Zapisy

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych. Podanie przez uczestnika danych osobowych, wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w ultramaratonie rowerowym.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych uczestnika ultramaratonu rowerowego jest UltraCycleblood z siedzibą w Warszawie, ul Łopuszańska 53c/60. Kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą email: info@ultraduchpuszczy.pl.

 

  1. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.

 

  1. Udostępnione dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzania ultramaratonu rowerowego Ultra Duch Puszczy, a także w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.

 

  1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres email: info@ultraduchpuszczy.pl.

 

  1. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych (bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

  1. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów współpracujących, wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji ultramaratonu rowerowego Ultra Duch Puszczy 2023.

 

  1. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ultramaratonu rowerowego Ultra Duch Puszczy 2023.