Regulamin

 

Zapoznaj się dokładnie z poniższym Regulaminem. Znajdziesz w nim m.in. warunki uczestnictwa, zasady zapisów, dokonywania wpłat, przebieg maratonu, zobowiązania, świadczenia, a także informacje dotyczące opłaty startowej i dane do jej uiszczenia.

 

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest tożsame z akceptacją Regulaminu

 

REGULAMIN MARATONU ULTRA DUCH PUSZCZY – EDYCJA 2024


SEKCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie ULTRA Duch Puszczy.
 2. Wyścig organizowany jest w formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop.
 3. Do wyboru są 4 dystanse: 1000+ km 500+ km, 200+ km i 100 km , które poprowadzone są po drogach asfaltowych, szutrowych, polnych oraz leśnych.
 4. Trasy ultramaratonu poprowadzona została drogami gminnymi, drogami powiatowymi, drogami krajowymi, międzynarodowymi szlakami rowerowymi oraz drogami rowerowymi w tym nieutwardzonymi.
 5. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.
 6. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.
 7. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.
 8. Ideą wyścigu jest popularyzacja jazdy na rowerze i turystyki rowerowej na Podlasiu, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

 

SEKCJA II. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem ultramaratonu rowerowego jest UltraCycleblood.
 2. II edycja ultramaratonu rowerowego ULTRA Duch Puszczy zostanie rozegrana w dniach 31.05.2024-02.06.2024
 3. Start i meta na dystansie  1000+ km , 500+ km , 200+ i 100 km jest w Białowieży.
 4. Godziny otwarcia Biura Zawodów oraz jego lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie zmiany godzin startów 
 6. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe ustalone według podanego deklarowanego czasu przejazdu przez uczestnika
 7. Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy przebieg trasy II edycji ultramaratonu ULTRA Duch Puszczy zostanie udostępniony na stronie ultraduchpuszczy.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.
 9. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 25.05.2024.

 

SEKCJA III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton rowerowy ULTRA Duch Puszczy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym lub bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat (lub oświadczenie opiekuna prawnego).
 3. Start w ultramaratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru, a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.
 5. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.
 6. Warunkiem udziału w ultramaratonie rowerowym ULTRA Duch Puszczy jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

 

SEKCJA IV. ZASADY ZAPISÓW

 1. Zapisy rozpoczną się 01.08.2023, o godzinie 20:00.
 2. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie umieszczony na stronie ultraduchpuszczy.pl.
 3. Limit miejsc na  dystansach (500+ i 220+ km) w wariancie szosowym i gravelowym wynosi łącznie 600 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

Limit miejsc na dystansie  500+ km w wariancie szosowym wynosi  150 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

Limit miejsc na dystansie 200 + km w wariancie szosowym wynosi łącznie 230 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

Limit miejsc na dystansie  500+ km w wariancie gravelowym wynosi łącznie 150 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

Limit miejsc na dystansie 200+ w wariancie gravelowym wynosi łącznie 150 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

Limit miejsc na dystansie 1000+  km w wariancie szosowym wynosi łącznie 20 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

Limit miejsc na dystansie 100 km w wariancie  szosowym  wynosi łącznie 200 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

 1. O udziale w wyścigu decyduje podany w formularzu przy zapisie deklarowany czas przejazdu . Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 7 dni.

 

SEKCJA V. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa za udział w ultramaratonie ULTRA Duch Puszczy na dystansie  Podlaska Szosa 500+  km i Podlaski Gravel 500+ km  wynosi  499
 2. Opłata startowa za udział w ultramaratonie ULTRA Duch Puszczy na dystansie Podlaska Szosa 200+ km i Podlaski Gravel 200+km  wynosi 349 zł
 3. Opłata startowa za udział w ultramaratonie ULTRA Duch Puszczy na dystansie Podlaska Szosa 1000+km  wynosi 699 zł
 4. Opłata startowa za udział w ultramaratonie ULTRA Duch Puszczy na dystansie Mini Duszek 100 km wynosi 199zł.
 5. Opłaty startowej należy dokonać poprzez przelew bankowy na rachunek: 02 1600 1462 1886 6090 4000 0001, dane posiadacza rachunku UltraCycleblood Tobiasz Jankowski, w tytule podając: „ULTRA Duch Puszczy – imię i nazwisko, dystans czyli  –   Ultra Duch Puszczy …… ”.
 6. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VII.
 7. Termin wnoszenia opłat startowych upływa po 30 dniach od zapisu . Po tym terminie nastąpi wykreślenie z listy startowej.
 8. Jest możliwość wystawienia faktury za opłatę startową. W tym celu należy przed dokonaniem wpłaty wysłać na adres info@ultraduchpuszczy.pl informację o konieczności przygotowania faktury wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienia. Brak takiej informacji w momencie zaksięgowania wpłaty spowoduje wystawienie wyłącznie paragonu i brak możliwości wystawienia faktury.

 

SEKCJA VI. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.
 2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres info@ultraduchpuszczy.pl.
 3. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 • rezygnacja do dnia 01.01.2024 – zwrot 100% opłaty startowej
 • rezygnacja od 01.01.2024 do dnia 10.03.2024 – zwrot 40% opłaty startowej
 • rezygnacja po 10.03.2024 – opłata startowa nie jest zwracana
 1. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 2. Zwroty nastąpią w terminie do 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

 

SEKCJA VII. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA, ZMIANA DYSTANSU

 1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.
 2. Osoba, która rezygnuje ze startu, powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres info@ultraduchpuszczy.pl.
 3. Przeniesieniu miejsca na liście startowej podlega opłacie administracyjnej w wysokości 50 złotych. W uzasadnionych przypadkach opłata administracyjna ulega zmniejszeniu.
 4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.
 5. Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie, zobowiązana jest do wniesienie opłaty administracyjnej poprzez przelew bankowy z dopiskiem „ULTRA Duch Puszczy, imię i nazwisko – przeniesienie numeru” do dnia 01.05.2024.
 6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 01.05.2024 Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe.

 

SEKCJA VIII. LIMITY CZASOWE

 1. Na dystansie 500+ limit wynosi 60 godzin ze startem 1 czerwca od godziny 5.00
 2. Na dystansie  200+ km limit wynosi 40 godzin ze startem 1 czerwca od godziny 9:00.
 3. Na dystansie 1000+ km limit wynosi 80 godzin ze startem 31 maja od godziny 12:00.
 4. Na dystansie 100 km limit wynosi 10 godzin ze startem 1 czerwca od godziny 12:00.
 5. Dokładne godziny startu zostaną ogłoszone przez organizatora do dnia 25.05.2024.
 6. Godziny mogą ulec zmianie.

 

SEKCJA IX. PRZEBIEG

 1. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe, począwszy od godziny 12:00 w dniu 31.05.2024.
 2. Start odbędzie się w grupach liczących do 15 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.
 3. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 25.05.2024
 4. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz Organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu 20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS (poza dystansem 100 km) oraz sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia.
 6. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
 7. Czas całkowity pokonania dystansu liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
 8. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na stronie ultraduchpuszczy.pli zostanie wysłana mailowo.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.
 10. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu, w którym się ją opuściło.
 11. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS lub numer startowy umożliwiający pomiar czasu dla dystansu 100 km dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 12. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany zostanie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.
 13. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx. 

SEKCJA X. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu ULTRA Duch Puszczy samodzielnie, dopuszczona jest jazda z innymi uczestnikami oraz pomoc pomiędzy zawodnikami.
 4. W przypadku awarii, wypadku lub innego zdarzenia losowego zawodnicy są zobowiązaniu udzielić pomocy innym zawodnikom w takim przypadku.
 5. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.
 6. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu, zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora drogą telefoniczną lub sms-ową.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na poniższy adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 8. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

 

SEKCJA XI. ŚWIADCZENIA

 1. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
 • obsługę administracyjną
 • wypożyczenie urządzenia GPS (za wyjątkiem trasy 100km)
 • transmisję online
 • udostępnienie trasy w formie pliku .gpx
 • profesjonalny pomiar czasu przejazdu na dystansie 100km
 • na dystansie 500 km 5 punktów
 • na dystansie 240 km 1 punkty kontrolny.
 • Ciepły posiłek regeneracyjny na mecie
 • Przysmaki Podlaskie
 • Gadżet Ultra Ducha Puszczy
 • Bogaty pakiet metowy, do odbioru na mecie
 • Pakiet zdjęć przygotowany przez profesjonalnych fotografów
 • Kawa , herbata darmowa dla uczestników
 • pamiątkowy medal imienny dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu
 • nagrody dla najlepszych za 1, 2, 3, 20, 40, 60, 80, 100, 120, i za ostatnie miejsce.
 • Darmowe jedzenie na imprezie Ultra Ducha Puszczy przed wyścigiem i po wyścigu

 

SEKCJA XII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu rowerowego ULTRA Duch Puszczy oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.
 5. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie ubezpieczenia OC i NWW na czas trwania wyścigu. Zawodnicy powinny wykupić je we własnym zakresie
 6. Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, substancji odurzających lub który nie posiada któregokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego.

 

SEKCJA XIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 1. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.
 3. W przypadku wezwania do kontroli antydopingowej przez organizatora poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

 

SEKCJA XIV. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika , aż do momentu przekroczenia linii mety .
 2. Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych przez Sędziego Głównego.

 

SEKCJA XV. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Organizator maratonu, patroni, partnerzy i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących maraton i wydarzenia towarzyszące maratonowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 2. Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora.
 3. Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez ULTRA Duchy Puszczy i Cycleblood oraz partnerów zdjęć i materiałów filmowych wysyłanych do mediów społecznościowych (FB, Instagram) w ramach relacji z wyścigu i konkursów.

 

SEKCJA XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ULTRA Duch Puszczy odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ultramaratonu w przypadku zadziałania siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu całości opłaty startowej.
 3. W przypadku odwołania ultramaratonu z winy Organizatora zobowiązuje się on do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).
 4. W przypadku odwołania ultramaratonu Organizator może zaoferować udział w ultramaratonie w innym terminie.
 5. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.
 6. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji 5 miejsc tytułem zobowiązań wobec partnerów i sponsorów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.
 9. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu: +48 508878848 lub lub adresem e-mailowy: info@ultraduchpuszczy.pl